Kosttillskott – orimliga förväntningar förenat med risk, eller rimliga förväntningar helt utan risk?

Begreppet kosttillskott är ett vitt begrepp som kan innefatta allt från vitaminer och mineraler till fettförbrännings- och prestationshöjande produkter. Kosttillskott kan intas på många olika sätt som tex. dryck, pulver, piller, bars etc. Spännvidden på olika sorters tillskott är väldigt stor och det innebär också att det är stor skillnad på kosttillskott och kosttillskott. En del är bra, en del är dåliga och det gäller att just du har koll på vad du stoppar i dig.

Kosttillskott

Vitaminer och mineraler i koncentrerad form kallas kosttillskott. Kosttillskott är tänkta att komplettera den vanliga kosten och säljs i form av kapslar, tabletter, pulver, ampuller eller liknande. Kosttillskott kan även vara aminosyror, essentiella fettsyror och olika örter och växtextrakt i koncentrerad form. Kosttillskott är avsedda att intas i små mängder. Gränsen mellan kosttillskott och läkemedel kan i vissa fall vara svår att dra. En huvudregel är dock att kosttillskott inte är till för att förebygga, lindra eller bota sjukdomar.

Tillskott kan indelas olika grupper och här nedan följer en lista över de olika grupperna:

Kosttillskott: vitamin- och mineralpreparat

Energigivande tillskott: kolhydratrika produkter som exempelvis sportdryck, näringsdryck, proteinpulver och energikakor/bars

Ergogena tillskott: innehåller näringsämnen eller andra födoämnessubstanser i större mängd, till exempel Q10, ginseng, kreatin, koffein eller L-karnitin.

Marknaden för kostillskottsprodukter har ökat under de senaste åren och det säljs i dag kosttillskott för flera miljarder svenska kronor varje år.  Många är verkningslösa medan en del kan skada din hälsa. Vid användning av vissa kosttillskott ger man sig in i en gråzon, eftersom kosttillskott inte är garanterat fria från dopningspreparat. Det finns ingen myndighet i Sverige som systematiskt förhandsgranskar och godkänner de kosttillskott som säljs.

Kosttillskott faller under livsmedelslagen och det är producenten som ansvarar för att innehållsförteckningarna stämmer. Tyvärr avslöjar innehållsförteckningen för kosttillskott inte alltid hela innehållet i produkten. Detta innebär att alla kosttillskott alltid intas på eget ansvar.

Det finns många exempel på att kosttillskott och naturliga produkter innehåller förbjudna ämnen som inte finns med i innehållsförteckningen. Dessutom kan kosttillskottet innehålla läkemedelsklassade ämnen som gör att stora doser utgör en hälsorisk. Ett exempel på läkemedel är centralstimulerande ämnen med lugnande och beroendeframkallande effekt. Andra droger som kan förekomma i kosttillskott är till exempel olika typer av AAS. Kombinationer av olika substanser kan förstärka risken, och att ta olika kosttillskott med dessa tillsatser kan därför vara riskfyllt.

Under 2002 genomförde Internationella olympiska kommittén en analys av en rad olika varianter av kosttillskott som kan köpas i butiker och på internet. Produkter köptes i 13 olika länder från 215 olika företag, Många av dessa företag säljer även prohormoner, det vill säga förstadieformer av till exempel androgena steroidhormoner, som när de kommer in i kroppen kan omvandlas till aktiva steroider. Analysen visade att 14,8 procent av 634 kosttillskott innehöll just flera typer av prohormoner. Detta är en mycket hög siffra då många av de testade kosttillskotten ofta betraktas som ofarliga vitamintillskott.

Under 2009 och 2010 genomförde Livsmedelsverket en studie av 43 kosttillskott inköpta från åtta svenskspråkiga webbplatser. Nära hälften (19 stycken) av de 43 granskade produkterna saknade svensk märkning. I 30 av de 43 granskade produkterna ingick växter eller växtextrakt som skulle kunna vara olämpliga i livsmedel samt växtdelar som kan innehålla giftiga, beroendeframkallande eller hälsofarliga substanser. Substanser med kända biverkningar påvisades i 28 produkter. Framför allt innehöll produkterna sådana substanser som ofta förknippas med påståenden om viktminskning.

 

Att tänka på gällande kosttillskott:

  • Behöver jag kosttillskott?
  • Vissa näringsämnen kan orsaka negativa interaktioner 

  • Om kosttillskott ska användas, så bör det göras i samråd med specialister, som exempelvis en läkare nutritionist eller dietist, och som ett tillfälligt tillägg till en diet
  • 
Intag av vitaminer och mineralämnen utöver ett faktiskt behov inte alltid gynnar hälsan eller prestandan
  • Friska människor med normala ätvanor behöver inte kosttillskott
  • Kosttillskott ofta är ett slöseri med pengar
  • Kosttillskott kan orsaka ett positivt dopningstest
  • Lagstiftningen i Sverige är svag och kontroller sker sällan
  • Det finns ingen garanti för att de kosttillskott som finns på marknaden i dag inte är kontaminerade med otillåtna preparat eller innehåller farliga ämnen.