det här är 100% ren hårdträning

Syftet med 100% ren hårdträning är att minska användningen av och tillgången på anabola androgena steroider (AAS) och andra dopningspreparat på träningsanläggningar.

Metoden 100 % ren hårdträning utvecklades 2007 av STAD med hjälp av projektbidrag från Folkhälsomyndigheten.

Målsättning

Målsättningen under de kommande åren är att sprida metoden till fler träningasanläggningar i Sverige och få fler att samverka mot dopning samt att utveckla metodens effektivitet, tillgänglighet och genomförbarhet och utvärdera dessa delar.

En viktig del i metoden är samverkan mellan olika aktörer som polisen, preventionssamordnare och träningsanläggningar.

bakgrund

Bakgrunden till att arbetet startade var att det uppmärksammades ett behov från träningsanläggningar att kunna arbeta förebyggande mot dopning.

Merparten av de insatser som hittills hade gjorts i Sverige för att förebygga användningen av anabola androgena steroider hade haft fokus på attitydförändring bland högstadie- och gymnasieelever. Därför fanns det ett behov av att utveckla en förebyggande metod för träningsanläggningar som är en högriskmiljö för användning av dessa preparat.

Lås mer om vårt arbete

 

Arbetet leds av STAD i nära samarbete med träningsanläggningar och övriga samverkanspartners. Till projektet finns ett nationellt nätverk som heter Prevention av dopning i Sverige (PRODIS). I PRODIS ingår representanter från träningsanläggningar, Idrottsförbund samt preventionssamordnare från kommuner och landsting. Läs mer på PRODIS hemsida http://prodis.se/

En av de viktigaste delarna i arbetsmetoden är utbildningsdelen.  En samverkansgrupp i län eller kommun ska anordna och erbjuda utbildning för personal på träningsanläggningar och minst en utbildning per år ska genomföras. Utbildningen ska omfatta följande utbildningsblock:
Anabola androgena steroider – tecken och symptom
Kost och kosttillskott
Lagar & kontroller, tester idrott/samhälle
Policy och handlingsplan
Samtalsmetodik; Hur når jag fram och skapar kontakt och förebygger användandet av otillåtna preparat?
Skriftlig kunskapsöversikt

Utbildningskrav: Alla nyckelpersoner på respektive träningsanläggning ska utbildas. Med nyckelpersoner avses ansvarig/a från styrelse vid ett föreningsdrivet gym, ägare/områdeschefer, platschef, träningsansvariga, antidopningsansvarig/a samt regelbunden återkommande personal som arbetar i gymmet (PT etc.) eller i receptionen, 20 timmar i veckan eller mer. Detta är minimikravet, vill man utbilda er personalgrupper inom sin anläggning är det välkommet. Läs mer på PRODIS hemsida. www.prodis.se

 

 

Träningsanläggningar som arbetar utifrån arbetsmetoden 100% ren hårdträning kan bli diplomerade 100% gym. Diplomeringen omfattar alla typer av träningsanläggningar, kommunala, föreningsdrivna och privata. För att förtydliga träningsanläggningarnas och samverkansgruppens åtaganden gällande diplomeringen rekommenderas ett samverkansavtal mellan träningsanläggning och samverkansgrupp.
Diplomeringskravet består av fem delar:

  • Kontinuerlig utbildning av personal
  • Utarbetat en policy och en handlingsplan mot dopning
  • Ha ett samarbete med polisen samt för föreningsdrivna träningsanläggningar, dessutom ett samarbete med DF
  • Utsett en antidopningsansvarig på varje träningsanläggning
  • Antidopningspärm ska finnas på anläggningen

När samtliga diplomeringskrav är uppfyllda får träningsanläggningarna en diplomeringsplakett med årsmärkning. Diplomeringsplaketten utfärdas av PRODIS. Det finns också möjlighet till en årsmärkning med en lokal logga/ kommunlogga om så önskas. Diplomeringsplaketter och PRODIS årsmärkningar kan beställas av samordnaren för PRODIS.

 

Angelica Brage är ambassadör för 100% ren hårdträning. Hon är elitaktiv inom styrkelyft: 1 VM-guld, 1 VM-silver, 3 EM-guld, 1 EM-brons och 11 SM-guld. Angelica driver eget företag som tränare och föreläsare. Håller i workshops och utbildningar inom träning framförallt styrkeutveckling

Angelicas träningsfilosifi

”Min träningsfilosofi – 100 % Ren Hårdträning för mig går ihop med min filosofi i stort ”Offra Inget – Vinn Allt” som belyser det värdefulla i att hitta vägar där träning och vägen mot måluppfyllelse är genuin. Inom ramen av det accepteras inte otillåtna preparat eller genvägar. Jag viger en otrotsbar övertygelse om att alla människor bär på en egen unik urkraft att lyfta sig själv och det är det som räknas på riktigt. 
Projektet 100 % Ren Hårdträning och antidopingfrågan i stort är viktig för mig ur flera aspekter men om jag ska lyfta något så är det att potentialen till stordåd träningsmässigt finns inom oss alla, det ”handlar inte om vad du tar, utan om vad du ger” och det talar så tydligt att något ytterligare blir överflödigt. Var sann, var på riktigt, var rädd om din kropp och möt den unika urkraft som du rent naturligt har inom dig.